Guy misses the train and becomes VERY disappointed

Guy misses the train and becomes VERY disappointed

Kille missar tåget och blir MYCKET besviken – TV4Nyheterna

YouTube caption (translated from Swedish): TV4 Göteborg was filming the X2000 train when it left the station and they happened to get something more on the tape. Anyone who missed an important train or bus probably recognizes themselves in this man… do not miss this classic clip!

Swedish YouTube caption: När TV4 Göteborg skulle filma X2000-tåget när det lämnade stationen råkade de få något mer på bild. Alla som missat viktigt tåg eller buss känner säkert igen sig… Missa inte det klassiska klippet!

Comments